Հատուկ արդյունաբերության գազի համար

Գազի բալոններ և փականներ

Հատուկ արդյունաբերության գազի համար

Հիմնական հավելվածները

ZX բալոնների և փականների հիմնական կիրառությունները տրված են ստորև